പഴയകാല നടിമാരുടെ പ്രായം...

ദിവ്യഉണ്ണി 

41 

അഭിരാമി

41 

പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്

43 

സംയുക്ത  വർമ്മ

 42 

 ശാലിനി 

 42 

 ആനി

44 

മീന 

45

  ശോഭന

52 

രോഹിണി

52 

 രേവതി

56