ഭഗത് മനുവേൽ

രണ്ടു വിവാഹം ചെയിത മലയാളം തമിഴ്  നടൻമാർ

 മുകേഷ്

 ചെമ്പൻ വിനോദ്

സായികുമാർ

മനോജ് കെ ജയൻ

ജഗതി

കമൽ ഹസ്സൻ

 പ്രകാശ് രാജ്

ശരത് കുമാർ

 ദിലീപ്