മലയാളി ഗായികമാരുടെ പ്രായം

ശ്വേതാ  മോഹൻ 

37 

സുജാത  മോഹൻ

37 

ശ്രേയ ഘോഷാൽ 

 38 

 കെ സ് ചിത്ര

 59 

മഞ്ജരി 

 36 

ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ

 36 

 സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ

 36 

 റിമിടോമി  

 39 

 മൃദുല വേരിയർ

34 

അമൃത സുരേഷ്

32