അനിഖ സുരേദ്രൻ

മലയാളത്തിലെ ബാല്യതാരങ്ങൾ....

എസ്തേർ  അനിൽ

 നയൻ‌താര ചക്രവർത്തി

ഗോപിക അനിൽ

 അക്ഷര കിഷോർ

 മീനാക്ഷി അനൂപ്

വശിഷ്ട  ഉമേഷ്

കണ്മണി കിയാര

 വൃദ്ധി വിശാൽ 

എറിക് അനില്‍