ജിത്തു ജോസഫ് 1972 

അൽഫോൻസ് പുത്രൻ  1984 

രഞ്ജി പണിക്കർ  1960

സത്യൻ അന്തിക്കാട്  1995 

ദിലീഷ് പോത്തൻ  1981 

സിദ്ദിഖ് 1962 

സിബി മലയിൽ  1956 

വിനീത്  ശ്രീനിവാസൻ 1984 

ലാൽ ജോസ് 1966