ജീത്തു ജോസഫ്

1972

അൽഫോൻസ് പുത്രൻ 

1984

രഞ്ജി പണിക്കർ 

1960

സത്യൻ അന്തിക്കാട് 

1955

ദിലീഷ് 

1981

സിദ്ദിഖ് 

1962

സിബി 

1956

ബേസിൽ ജോസഫ്

1990

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ  

 1984 

ലാൽ ജോസ് 

 1966