കാവ്യ  മാധവൻ 

കീർത്തി സുരേഷ് 

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ 

മഞ്ജു  വാരിയർ 

 നവ്യ  നായർ 

സംയുക്ത മേനോൻ 

മീര ജാസ്മിൻ 

അപർണ ബാലമുരളി 

ദർശന രാജേന്ദ്രൻ

സംവൃത സുനിൽ