മലയാളി നടിമാരുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ചിത്രങ്ങൾ...

നമിതാ പ്രമോദ്

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ 

ഭാമ 

ഭാവന 

മഞ്ജു 

കാവ്യാ

അനുശ്രീ

ശിവദ

നവ്യ നായർ

 അനു സിത്താര