മംത  മോഹൻദാസ് 

ഹണിറോസ് 

മാളവിക  മോഹനൻ

അനുപമ  പരമേശ്വരൻ 

നിത്യ മേനോൻ

പ്രിയ പ്രകാശ് 

അമല പോൾ

ഇനിയ

അഹാന കൃഷ്ണൻ

സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ