രമ്യ നമ്പീശൻ 

സരയു 

അപർണ ബാലമുരളി

ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

സായി പല്ലവി 

 ഭാമ 

ഭാവന

 മീര ജാസ്മിൻ

 റോമ

 പാർവതി