മലയാള സിനിമയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നായകമാരുടെ പ്രായം...

നവ്യ നായർ 

37

ജ്യോതി കൃഷ്ണ

30

നിമിഷ സുരേഷ്

 33

കാവ്യാ മാധവൻ 

 38 

മൈഥിലി

34

 ഭാമ 

 34

സംവൃത സുനിൽ

 35 

ഭാവന മേനോൻ

 36

സരയു മോഹൻ

33

ശ്രുതി ലക്ഷ്മി

32