മലയാളി നായികമാരുടെ പ്രായം 

നവ്യ നായർ

37 

 കാവ്യാ മാധവൻ 

38

മഞ്ജു വാരിയർ

44

 കീർത്തി സുരേഷ്

 30

അപർണ  ബാലമുരളി

27 

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ

29

ദര്ശന രാജേന്ദ്രൻ 

 34

ഭാവന 

36 

ഭാവന 

 34 

മിയ ജോർജ്

30