നയൻതാര

38

കാവ്യാ മാധവൻ

38

 മഞ്ജു വേരിയർ

44

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ

28

നവ്യ നായർ

37

ഭാമ 

 34 

അപർണ ബാലമുരളി

27 

അനുശ്രീ 

32

അനുസിത്താര

 27

ഭാവന

 36