24 ഫെബ്രുവരി

അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്

ചക്കപ്പഴം താരങ്ങളുടെ ജന്മദിനം....

 ജനുവരി 2

സാധിക സുരേഷ്

11 മെയ്

 ആര്യൻ കാശി

ജൂൺ 17

ലക്ഷ്മി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

7 നവംബർ

ശ്രുതി രജനികാന്ത്

ജനുവരി 27

മുഹമ്മദ് റാഫി

ഡിസംബർ 3 

എസ്  പി  ശ്രീകുമാർ

ഒക്ടോബര് 6 

സബീറ്റ ജോർജ്

ജനുവരി 19 

റൈഹു ഷെമി

ജനുവരി 19 

അമൽ രാജ്‌ദേവ്