ബോളിവുഡ് ഹോട്ട് നായികമാർ..

ദീപിക

01

കങ്കണ 

02

 അനുഷ്‌ക 

03

 സോനം

04

 ശ്രദ്ധ് കപൂർ

05

കത്രീന

06

ആലിയ ഭട്ട്

07

 അദിതി

08

ദിശ പട്ടാണി 

09

പ്രിയങ്ക 

10