ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു മന്ത്രി കേട്ടു: അങ്ങനെ റോഡിന് ശാപമോക്ഷം

0
178

പൊതുജനം പറ‍ഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല. ഒടുവിൽ ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും വലിയ മെെൻഡ് കാട്ടിയില്ല. പിന്നേയും ജനം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ നമ്മുടെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുട്ടു മടക്കി. അതോടെ ഈരാട്ടുപേട്ട വാ​ഗമൺ റോഡിന് ശാപമോക്ഷമായി. ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയാണ് നേരിട്ട് മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ ഉറപ്പ് കിട്ടി.

19.9 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഈ റോഡിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെെകാതെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പരിഹാരം. ബാക്കി യുള്ള റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഏത് നടൻ പറയുവോ എന്തോ എന്ന് ആലോചിരിക്കുകയാണ്

തിരുവനന്തപുരം കമലേശ്വരം തിരുവല്ലം റോഡ് , മമ്പറം തണ്ണീർ പന്തൽ റോഡ് കായംകുളം ഹരിപ്പാട് റോഡ് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ മഴ പെയതാൽ വളളം കളി നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും.  വീഡിയോ കാണാം